Strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag, StiffVarför ett projekt om strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag


I projektet Fjärrvärmens affärsmodeller identifierades fyra viktiga utmaningar för fjärrvärmebranschen. En av dessa var verksamheternas kostnadsstruktur. Till skillnad från många andra infrastukturleverantörer och processindustrier så har fjärrvärmen unika egenskaper som gör att dess kostnadsstruktur är extra känslig för förändringar.
LÄS MER

Projektets mål


Projektet syftar till att skapa kunskap om verktyg, beslutsstödsmetoder och förutsättningar för fjärrvärmeföretag att öka effektiviteten i sina produktions- relaterade anläggningstillgångars resurs- och kapitalbindning.
LÄS MER

Nyheter


Oktober 2016

Investeringar, underhåll och risk

LADDA NER RESULTATBLADET

 

Oktober 2016

Tillgångsförvaltning i fjärrvärmebranschen
- ett anpassat ramverk

LADDA NER RESULTATBLADET

 

Juni 2016

Hur arbetar man systematiskt med marknadsrisker?

LADDA NER RESULTATBLADET